เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

เปิดการแข่งขันกีฬาสีสร้างความสัมพันธ์วันเทศบาล ประจำปี 2565

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > เปิดการแข่งขันกีฬาสีสร้างความสัมพันธ์วันเทศบาล ประจำปี 2565

เมื่อบ่ายของวันที่ 24 เมษายน 2565 นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีสร้างความสัมพันธ์วันเทศบาล ประจำปี 2565 โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างเทศบาลเมืองลพบุรี และชุมชนในเขตเทศบาล ทั้ง 26 ชุมชน ร่วมการแข่งขันกีฬาสีสร้างความสัมพันธ์ เพื่อเป็นการกระชับสัมพันธ์และสร้างความสามัคคี ระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างเทศบาลเมืองลพบุรี กรรมการชุมชน สมาชิก อสม. อปพร. ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี มีการแข่งกีฬาพื้นเมือง ประกอบด้วย วิ่งซุปเปอร์แมน พรมวิเศษ ท่อเสน่หา นางฟ้าท้าระเบิด แค้นแม่ยาย โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง