เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

ประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ /2565 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > ประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ /2565 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 3/2565 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี เพื่อชี้แจงข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และเพื่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจในการปฏิบัติราชการของจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายสันธนะ บัวชาติ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เข้าร่วมในการประชุม ซึ่งมี นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้กันเป็นจำนวนมาก