เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

ร่วมเปิดงาน เทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี ครั้งที่ 29 ประจำปี 2565

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > Uncategorized > ร่วมเปิดงาน เทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี ครั้งที่ 29 ประจำปี 2565

นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ร่วมเปิดงาน เทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี ครั้งที่ 29 ประจำปี 2565 ซึ่งกำหนดจัดงานตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565 โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงานฯ ซึ่งมี ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอเมืองลพบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีผู้นำองค์กรส่วนท้องถิ่น แขกผู้มีเกียรติ ณ บริเวณโดมหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลผลิตกระท้อนหวานของอำเภอเมืองลพบุรี ให้อยู่ในความนิยมของตลาด ส่งเสริมให้เกษตรกรได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกไม้ผล ซึ่งสามารถที่จะยึดเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมของเกษตรกรได้ นอกจากนี้ทางอำเภอได้นำผลผลิต OTOP ในพื้นที่มาจำหน่ายให้แก่ประชาชน อันเป็นการเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งด้วย รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรีอีกด้วย ทั้งนี้ ภายในงานจะมีชาวสวนกระท้อนนำกระท้อนพันธุ์ปุยฝ้าย พันธุ์อีล่า พันธุ์นิ่มนวล และพันธุ์ทับทิม มาจำหน่ายหลายราย พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์จากกระท้อนหวานเมืองลพบุรี การแปรรูปกระท้อน ได้แก่ กระท้อนลอยแก้ว กระท้อนกวน กระท้อนทรงเครื่อง มาจำหน่ายด้วย และมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การประกวดร้องเพลงกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน การแสดงของชาติพันธุ์ ไทยพวน , ลาวเวียง , ไทยรามัญ และลาวพวน นอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรีลูกทุ่ง และกิจกรรมอื่นๆ มากมาย

ข่าวล่าสุด

เหตุเพลิงไหม้บ้านไม้ 2 ชั้น จำนวน 4 หลัง ที่เกิดเหตุ ถนนรอบวัดพระธาตุ
7 March, 2023
ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3 March, 2023
พิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566
3 March, 2023
พิธีมอบเงินส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (นักเรียนยากจน) ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
2 March, 2023
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
1 March, 2023