เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

ร่วมเปิดงาน เทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี ครั้งที่ 29 ประจำปี 2565

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > Uncategorized > ร่วมเปิดงาน เทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี ครั้งที่ 29 ประจำปี 2565

นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ร่วมเปิดงาน เทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี ครั้งที่ 29 ประจำปี 2565 ซึ่งกำหนดจัดงานตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565 โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงานฯ ซึ่งมี ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอเมืองลพบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีผู้นำองค์กรส่วนท้องถิ่น แขกผู้มีเกียรติ ณ บริเวณโดมหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลผลิตกระท้อนหวานของอำเภอเมืองลพบุรี ให้อยู่ในความนิยมของตลาด ส่งเสริมให้เกษตรกรได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกไม้ผล ซึ่งสามารถที่จะยึดเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมของเกษตรกรได้ นอกจากนี้ทางอำเภอได้นำผลผลิต OTOP ในพื้นที่มาจำหน่ายให้แก่ประชาชน อันเป็นการเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งด้วย รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรีอีกด้วย ทั้งนี้ ภายในงานจะมีชาวสวนกระท้อนนำกระท้อนพันธุ์ปุยฝ้าย พันธุ์อีล่า พันธุ์นิ่มนวล และพันธุ์ทับทิม มาจำหน่ายหลายราย พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์จากกระท้อนหวานเมืองลพบุรี การแปรรูปกระท้อน ได้แก่ กระท้อนลอยแก้ว กระท้อนกวน กระท้อนทรงเครื่อง มาจำหน่ายด้วย และมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การประกวดร้องเพลงกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน การแสดงของชาติพันธุ์ ไทยพวน , ลาวเวียง , ไทยรามัญ และลาวพวน นอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรีลูกทุ่ง และกิจกรรมอื่นๆ มากมาย

ข่าวล่าสุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงไป-กลับ เพื่อใช้ในโครงการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานฯ ประจำปี ๒๕๖๗
25 July, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ บริเวณถนนประตูชัย
24 July, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสุระสงคราม
24 July, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ) พร้อมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงไป-กลับ เพื่อศึกษาดูงานตามโครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
18 July, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ๒-๐๐๐๒ ถนนนเรศวรช่วงวงเวียนศรีสุริโยทัย ถึงคลังน้ำมันศูนย์สงครามพิเศษ
18 July, 2024