เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง และประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2565

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > Uncategorized > โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง และประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นประธานในการเปิดโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง และประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นางเยาวลักษณ์ พรประเสริฐ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองลพบุรี นางเรวดี แสงเรือง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู และผู้ปกครองเข้าร่วมจำนวนมาก มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนได้ทราบถึงนโยบายการจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความตระหนักให้ผู้ปกครอง เห็นความสำคัญในการเลี้ยงดูบุตรหลาน และให้ความร่วมมือในการสนับสนุนให้นักเรียน ได้เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อเป็นการรับทราบความคิดเห็น และความต้องการของผู้ปกครองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้ปกครอง บ้าน โรงเรียน และชุมชน ในการพัฒนาการศึกษา

ข่าวล่าสุด

เทศบาลเมืองลพบุรีดำเนินการ ทำความสะอาดเก็บกวาดขยะ ตัดหญ้า กำจัดวัชพืช ภายในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี
27 February, 2024
ต้อนรับและชมการบันทึกภาพ รายการ ดวลเพลงชิงทุน ทางช่องวัน 31
21 February, 2024
“สวนสรรค์ วังพระนารายณ์” งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 36 ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 9-18 กุมภาพันธ์ 2567
21 February, 2024
พิธีกิจกรรม “แต่งไทย ไหว้พระ เสริมบารมี” งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 36 ประจำปี 2567
21 February, 2024
“สวนสรรค์ วังพระนารายณ์”
20 February, 2024