เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง และประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2565

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > Uncategorized > โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง และประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นประธานในการเปิดโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง และประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นางเยาวลักษณ์ พรประเสริฐ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองลพบุรี นางเรวดี แสงเรือง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู และผู้ปกครองเข้าร่วมจำนวนมาก มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนได้ทราบถึงนโยบายการจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความตระหนักให้ผู้ปกครอง เห็นความสำคัญในการเลี้ยงดูบุตรหลาน และให้ความร่วมมือในการสนับสนุนให้นักเรียน ได้เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อเป็นการรับทราบความคิดเห็น และความต้องการของผู้ปกครองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้ปกครอง บ้าน โรงเรียน และชุมชน ในการพัฒนาการศึกษา

ข่าวล่าสุด

เหตุเพลิงไหม้บ้านไม้ 2 ชั้น จำนวน 4 หลัง ที่เกิดเหตุ ถนนรอบวัดพระธาตุ
7 March, 2023
ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3 March, 2023
พิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566
3 March, 2023
พิธีมอบเงินส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (นักเรียนยากจน) ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
2 March, 2023
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
1 March, 2023