เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

มอบเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ “เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > Uncategorized > มอบเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ “เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เทศบาลเมืองลพบุรี โดย นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ได้มอบให้ นายสันธนะ บัวชาติ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี และคณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี มอบเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ “เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ จำนวน 4 เดือน มีผู้สูงอายุมารับมอบเบี้ยยังชีพกันเป็นจำนวนมาก ที่โดมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองลพบุรี