เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

เทศบาลพบประชาชน รอบที่ 2/2565 ณ สวนราชานุสรณ์เทศบาลเมืองลพบุรี

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > Uncategorized > เทศบาลพบประชาชน รอบที่ 2/2565 ณ สวนราชานุสรณ์เทศบาลเมืองลพบุรี

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี พร้อมด้วย นายสมชัย อินปุระ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายอนุสรณ์ อัศวสงคราม รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายสันธนะ บัวชาติ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลพบุรี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลพบุรี นำโครงการเทศบาลพบประชาชน รอบที่ 2/2565 ณ สวนราชานุสรณ์เทศบาลเมืองลพบุรี เพื่อนำเทศบาลเคลื่อนที่ ออกให้บริการขั้นพื้นฐานต่าง ๆ แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ตลอดจนต้องการรับทราบทราบปัญหาต่าง ๆ ที่ประชาชนประสบอยู่ มีการให้บริการด้านต่างๆ เช่น การคัดกรองไวรัสโควิด-19 การตรวจรักษาพยาบาล คัดกรองเบาหวาน-ความดันโลหิต การตรวจรักษาสุขภาพทางช่องปาก การให้คำปรึกษาแนะนำด้านสุขภาพ การบริการตัดผมสุภาพบุรุษ การให้ความรู้อบรมสอนอาชีพระยะสั้น การจัดแสดงนิทรรศการผลงานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี ทั้ง 5 โรงเรียน + 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลพบุรี การบริการอาหาร เครื่องดื่ม การแสดงบนเวที ของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี และดนตรีเพื่อประชาชนของเทศบาลเมืองลพบุรี มีการจับสลากแลกของ สิ่งของอุปโภค บริโภค ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก