เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

ศาลจังหวัดลพบุรีจัดงาน “วันรพี” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > Uncategorized > ศาลจังหวัดลพบุรีจัดงาน “วันรพี” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย

นายทวีศักดิ์ ชัยธันยาภัทร์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลพบุรี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน และประชาชน หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และภาครัฐและภาคเอกชนในอำเภอเมืองลพบุรี ร่วมงานวันรพี ประจำปี 2565 ณ บริเวณหน้าศาลจังหวัดลพบุรี โดย นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ได้มอบหมายให้ นายสันธนะ บัวชาติ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ร่วมในพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ศาลจังหวัดลพบุรีจัดงาน “วันรพี” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ผู้ทรงเป็นนักนิติศาสตร์ ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตอย่างยิ่งยวด ทรงถือความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตมนุษย์ โดยเฉพาะสำหรับนักกฎหมาย อีกทั้งทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมาย และเป็นผู้สอนวิชากฎหมายด้วยพระองค์เอง ทรงจัดวางระเบียบศาลยุติธรรมสู่ระบบใหม่ ทรงรวบรวมกฎหมาย และคำพิพากษาฎีกา พร้อมแต่งตำราอธิบายกฎหมายต่าง ๆ มากมาย สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย พิธีทางศาสนา ทำบุญถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ 10 รูป หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ และเอกชน ถวายพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ จากนั้น นายทวีศักดิ์ ชัยธันยาภัทร์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลพบุรี กล่าวถวายสดุดีเทิดพระเกียรติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์