เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

ประชุมคณะกรรมการสมาคมครูและผู้ปกครองโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 เตรียมความพร้อมในการจัดงานฤดูหนาว ประจำปี 2565

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > Uncategorized > ประชุมคณะกรรมการสมาคมครูและผู้ปกครองโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 เตรียมความพร้อมในการจัดงานฤดูหนาว ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ในฐานะประธานที่ปรึกษานายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมครูและผู้ปกครองโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 เตรียมความพร้อมในการจัดงานฤดูหนาว ประจำปี 2565 ที่อาคารศาลาไทย โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ซึ่งมี นายพินิจ อ่อนไสว นายกสมาคมครูและผู้ปกครองโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ในฐานะเลขานุการสมาคมครูและผู้ปกครองโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย นายกฤษพงศ์ อยู่รอด ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยทุกฝ่าย เข้าร่วมในการประชุม เพื่อเตรียมการจัดงานฤดูหนาวประจำปี 2565