เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

พิธีเปิดโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 บริเวณคลองสายบัว

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > Uncategorized > พิธีเปิดโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 บริเวณคลองสายบัว

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 บริเวณคลองสายบัว โดยมี นายจําเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ได้กล่าวรายงานตามที่ เทศบาลเมืองลพบุรี ได้จัดทำโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี เพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย และปรับปรุงภูมิทัศน์ของเทศบาลเมืองลพบุรี กำจัดผักตบชวาเป็นอุปสรรคสำคัญที่กีดขวางทางน้ำ