เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมดอกพิกุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > Uncategorized > ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมดอกพิกุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 นายจําเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ในฐานะประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ครั้งที่ 2/2565 ที่ห้องประชุมดอกพิกุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี พร้อมด้วย นายสันธนะ บัวชาติ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ในฐานะผู้แทนองค์กรชุมชน นายสมศักดิ์ บุญทิม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี ในฐานะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสมพร มนัสตรง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสุชิน ตุลาทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลลพบุรี พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี เข้าร่วมประชุม มีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ เรื่องการกำหนดจัดงานทอดผ้าป่าการศึกษา วันสถาปนาโรงเรียนอนุบาลลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 การกำหนดการจัดงานเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี ปีการศึกษา 2565 มีคณะครูของโรงเรียนอนุบาลลพบุรี เกษียณอายุราชการทั้งสิ้น 8 ท่าน