เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

ประชุมเตรียมการจัดงานประจำปี พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ 2565

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > Uncategorized > ประชุมเตรียมการจัดงานประจำปี พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ 2565

นายจําเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ในฐานะกรรมการฝ่ายฆราวาสร่วมประชุมเตรียมการจัดงานประจำปี พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ 2565 ที่ห้องประชุมร่วมใจศรัทธา วัดพระบาทน้ำพุ ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี โดยมี พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ผู้ก่อตั้งพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในการเตรียมการจัดงานจำปี พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ 2565 หลังจากที่พระราชวิสุทธิประชานาถ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ผู้ก่อตั้งพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ มีดำริในการจัดงานประจำปีพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ 2565 และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงได้มีการตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ  เอกชน มูลนิธิ องค์กร เข้ามารับผิดชอบในส่วนต่าง ๆ ซึ่ง นายจําเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ซึ่งเป็นศิษยานุศิษย์ของเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการฝ่ายฆราวาสเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ พระราชวิสุทธิประชานาถ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ผู้ก่อตั้งพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ กำหนดจัดงานประจำปีพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่ออัญเชิญและสมโภชพระพุทธศรีสุวรรณภูมิ 89 ปาง โดยกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5 ธันวาคม ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2565 โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่นพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร การอัญเชิญพระพุทธศรีสุวรรณภูมิ 89 ปาง ประดิษฐาน ณ พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิบัติธรรม พิธีทอดผ้าป่าบูชาพระพุทธศรีสุวรรณภูมิ 89 ปาง พิธีมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล 69 ปี พระราชวิสุทธิประชานาถ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ผู้ก่อตั้งพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พระราชวิสุทธิประชานาถ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ผู้ก่อตั้งพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ จึงได้จัดให้มีการประชุมในครั้งนี้ โดยได้มีการเชิญหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน สถานศึกษา มูลนิธิ องค์กรต่าง ๆ เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่

ข่าวล่าสุด

แจ้งปิดการจราจรถนนพระราม ช่วงทางลงตลาดบนเมือง – ท่าโพธิ์
1 December, 2023
เปิดงานฤดูหนาว ประจำปี 2566 ที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยลพบุรี
1 December, 2023
พิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรพระงสงฆ์ จำนวน 69 รูป ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
1 December, 2023
พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวเมืองลพบุรี ในการจัดงานฤดูหนาว ประจำปี ๒๕๖๖
1 December, 2023
พิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุค ประจำปี ๒๕๖๖
1 December, 2023