เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

ประชุมสมาชิกสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2565

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > Uncategorized > ประชุมสมาชิกสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2565

นายจําเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ในฐานะประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประชุมสมาชิกสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2565 ซึ่งมีนายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบล และปลัดเทศบาลในพื้นที่ ในกลุ่มสมาชิก ทั้ง 46 แห่งในจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน การรายงานสรุปผลการดำเนินงานของสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลพบุรี และการรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลพบุรี โดยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลพบุรี มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 6 อำเภอ และเพื่อรับทราบแนวทางการบริหารงานไปในทิศทางเดียวกัน การสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน

ข่าวล่าสุด

กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และเจ้าหน้าที่ เยี่ยมชมสวนลิง ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการปรับปรุงสวนลิง
22 April, 2024
ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลพบุรี ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกสัปดาห์
18 April, 2024
พิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567
18 April, 2024
ลงพื้นที่ตรวจสอบและบำรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี
17 April, 2024
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
17 April, 2024