เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

กิจกรรม “แต่งไทย ไหว้พระ เสริมบารมี” งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 35 ประจำปี 2566

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > กิจกรรม “แต่งไทย ไหว้พระ เสริมบารมี” งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 35 ประจำปี 2566

นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี มอบให้ นางสาวมยุรา สุทธิพิบูลย์ รองปลัดเทศบาลเมืองลพบุรี พร้อมพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรม “แต่งไทย ไหว้พระ เสริมบารมี” งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 35 ประจำปี 2566 ซึ่งมี นายวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานเป็นประธานพิธี ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (โบราณสถาน) ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี โดย พระครูวิหารานุรักษ์ เจ้าอาวาสวัดพรหมมาสตร์ ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี และคณะสงฆ์นำสวดมนต์ทำวัตรเย็น จากนั้น พระครูภัทรธรรมคุณ ดร. เจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคม จ.ลพบุรี เจ้าอาวาสวัดพัฒนาธรรมาราม เเสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ ถัดไปพระสงฆ์ ประธานในพิธี หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน จุดประทีปบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ประกอบพิธีเวียนเทียน จำนวน 3 รอบ เป็นอันเสร็จพิธี

ข่าวล่าสุด

เหตุเพลิงไหม้บ้านไม้ 2 ชั้น จำนวน 4 หลัง ที่เกิดเหตุ ถนนรอบวัดพระธาตุ
7 March, 2023
ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3 March, 2023
พิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566
3 March, 2023
พิธีมอบเงินส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (นักเรียนยากจน) ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
2 March, 2023
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
1 March, 2023