เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

พิธีเปิดกิจกรรมงาน “สานสัมพันธ์สายใย สานใจ อสม.อำเภอเมืองลพบุรี” ครั้งที่ 36

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > พิธีเปิดกิจกรรมงาน “สานสัมพันธ์สายใย สานใจ อสม.อำเภอเมืองลพบุรี” ครั้งที่ 36

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 นายบำรุง วงษ์นิ่ม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมงาน “สานสัมพันธ์สายใย สานใจ อสม.อำเภอเมืองลพบุรี” ครั้งที่ 36 ณ สนามหน้าเทศบาลตำบลป่าตาล เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ อสม.ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมถึงผลงานการพัฒนาด้านสาธารณสุข ของ อสม. และมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ อสม. ดีเด่นด้านต่าง ๆ ในระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับเขต ได้เชิญ นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี กล่าวเป็นเกียรติและเห็นการทำงานอย่างเข้มแข็งของเหล่า อสม. ขอให้มีความรัก สามัคคี มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ขอให้ อสม. ดูแลประชาชนให้มีสุขภาพที่ดี และจะสนับสนุนการจัดงานให้ดีที่สุด