เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

พิธีมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ประจำเดือน มีนาคม 2566

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > พิธีมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ประจำเดือน มีนาคม 2566

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นประธานพิธีมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ประจำเดือน มีนาคม 2566 พร้อมด้วย นายสมชัย อินปุระ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายสันธนะ บัวชาติ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายอนุสรณ์ อัศวสงคราม รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายสุรโชติ โชคชัย ประธานสภาเทศบาลเมืองลพบุรี นายสมชัย เตือนวชาติ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี คณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลพบุรี ร่วมในการมอบเบี้ยผู้สูงอายุ โดยมีผู้สูงอายุมารับมอบเบี้ยยังชีพกันเป็นจำนวนมาก ที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี จากนั้น นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ได้เปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลพบุรี ปี 2566 มีจุดมุ่งหมายให้ผู้สูงอายุมีการรวมตัวกัน ทำกิจกรรมร่วมกัน มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส่งเสริมและให้บริการการเรียนรู้เพื่อให้ผู้สูงอายุรู้จักปรับตัว ดูแลรักษาสุขภาพกายและใจ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสุขภาพ เพื่อให้สามารถที่จะดำรงชีวิตในบั้นปลายอย่างมีคุณค่าและมีความสุข แก่ประชาชนผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การตรวจเช็คสุขภาพ วัดความดันโลหิต ตรวจวัดน้ำตาลในเลือด และปรึกษาปัญหาสุขภาพ อบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพกายและจิตใจ การบรรยายพิเศษเรื่องผู้สูงอายุยุคใหม่ปลอดภัยจากโควิด การจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุครั้งนี้ พร้อมกันนี้ก็ได้จัดกินเลี้ยงอาหาร และมอบของขวัญรางวัลผู้สูงอายุ และ อสม. ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี

ข่าวล่าสุด

แจ้งปิดการจราจรถนนพระราม ช่วงทางลงตลาดบนเมือง – ท่าโพธิ์
1 December, 2023
เปิดงานฤดูหนาว ประจำปี 2566 ที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยลพบุรี
1 December, 2023
พิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรพระงสงฆ์ จำนวน 69 รูป ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
1 December, 2023
พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวเมืองลพบุรี ในการจัดงานฤดูหนาว ประจำปี ๒๕๖๖
1 December, 2023
พิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุค ประจำปี ๒๕๖๖
1 December, 2023