เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

พิธีมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ประจำเดือน มีนาคม 2566

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > พิธีมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ประจำเดือน มีนาคม 2566

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นประธานพิธีมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ประจำเดือน มีนาคม 2566 พร้อมด้วย นายสมชัย อินปุระ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายสันธนะ บัวชาติ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายอนุสรณ์ อัศวสงคราม รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายสุรโชติ โชคชัย ประธานสภาเทศบาลเมืองลพบุรี นายสมชัย เตือนวชาติ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี คณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลพบุรี ร่วมในการมอบเบี้ยผู้สูงอายุ โดยมีผู้สูงอายุมารับมอบเบี้ยยังชีพกันเป็นจำนวนมาก ที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี จากนั้น นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ได้เปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลพบุรี ปี 2566 มีจุดมุ่งหมายให้ผู้สูงอายุมีการรวมตัวกัน ทำกิจกรรมร่วมกัน มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส่งเสริมและให้บริการการเรียนรู้เพื่อให้ผู้สูงอายุรู้จักปรับตัว ดูแลรักษาสุขภาพกายและใจ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสุขภาพ เพื่อให้สามารถที่จะดำรงชีวิตในบั้นปลายอย่างมีคุณค่าและมีความสุข แก่ประชาชนผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การตรวจเช็คสุขภาพ วัดความดันโลหิต ตรวจวัดน้ำตาลในเลือด และปรึกษาปัญหาสุขภาพ อบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพกายและจิตใจ การบรรยายพิเศษเรื่องผู้สูงอายุยุคใหม่ปลอดภัยจากโควิด การจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุครั้งนี้ พร้อมกันนี้ก็ได้จัดกินเลี้ยงอาหาร และมอบของขวัญรางวัลผู้สูงอายุ และ อสม. ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี

ข่าวล่าสุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มขุ่นเม็ด จำนวน 36 ตัน) จำนวน 1 รายการ
18 June, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลภายนอกจัดหาคนงานจำนวน37คนมาปฎิบัติงานรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี(ประจำเดือนมิถุนายน 2567)
18 June, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ บริเวณซอยพรหมจารย์
13 June, 2024
กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และเจ้าหน้าที่ เยี่ยมชมสวนลิง ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการปรับปรุงสวนลิง
22 April, 2024
ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลพบุรี ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกสัปดาห์
18 April, 2024