เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

ประชุมกีฬาสัมพันธ์วันเทศบาล ประจำปี 2566

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > ประชุมกีฬาสัมพันธ์วันเทศบาล ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นประธานการประชุมกีฬาสัมพันธ์วันเทศบาล ประจำปี 2566 ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองลพบุรี โดยมีเทศบาลสังกัดสีเขียวเข้าร่วมประชุม ดังนี้ เทศบาลเมืองลพบุรี เทศบาลเมืองเขาสามยอด เทศบาลตำบลท่าศาลา เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว เทศบาลตำบลท่าวุ้ง เทศบาลตำบลท่าโขลง เทศบาลตำบลบางงา เทศบาลตำบลโคกสลุด โดยการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์วันเทศบาล ประจำปี 2566 จัดการแข่งขันโดยสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 23 – 24 เมษายน 2566 ณ สนามกีฬาพระราเมศวร อ.เมืองลพบุรี โดยมีชนิดกีฬาที่ทำการแข่งขัน ดังนี้ ประเภทกีฬาสากล ได้แก่ ฟุตบอลชาย 11 คน / เซปักตะกร้อชาย / วอลเลย์บอลทีมผสมชาย-หญิง ประเภทกีฬาพื้นบ้าน ได้แก่ ชักเย่อ ทีมผสม 12 คน ( ชาย 6 คน หญิง 6 คน ) / แค้นแม่ยาย ทีมผสม 12 คน ( ชาย 6 คน หญิง 6 คน ) / พรมวิเศษ ทีมผสม 12คน ( ชาย 6 คน หญิง 6 คน ) / วิ่งผลัด 3 ขา ทีมผสม 12 คน ( ชาย 6 คน หญิง 6 คน ) / วิ่งตะขาบ ทีมผสม 12 คน ( ชาย 6 คน หญิง 6 คน ) / โยนไข่ ทีมผสม 3 คน ( ชาย 1 คน หญิง 2 คน ) / ไข่พญานาค ทีมผสม 13 คน ( ชาย 1 คน หญิง 12 คน )

ข่าวล่าสุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแบบแขวนพร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ ตัว
10 July, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชิดเครือข่าย) แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
10 July, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดหาคนงาน จำนวน ๓๗ คน มาปฏิบัติงานรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี (ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗)
5 July, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้าบริเวณซอยเทพสตรี 2
2 July, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ไป-กลับ
2 July, 2024