เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

ประชุมกีฬาสัมพันธ์วันเทศบาล ประจำปี 2566

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > ประชุมกีฬาสัมพันธ์วันเทศบาล ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นประธานการประชุมกีฬาสัมพันธ์วันเทศบาล ประจำปี 2566 ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองลพบุรี โดยมีเทศบาลสังกัดสีเขียวเข้าร่วมประชุม ดังนี้ เทศบาลเมืองลพบุรี เทศบาลเมืองเขาสามยอด เทศบาลตำบลท่าศาลา เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว เทศบาลตำบลท่าวุ้ง เทศบาลตำบลท่าโขลง เทศบาลตำบลบางงา เทศบาลตำบลโคกสลุด โดยการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์วันเทศบาล ประจำปี 2566 จัดการแข่งขันโดยสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 23 – 24 เมษายน 2566 ณ สนามกีฬาพระราเมศวร อ.เมืองลพบุรี โดยมีชนิดกีฬาที่ทำการแข่งขัน ดังนี้ ประเภทกีฬาสากล ได้แก่ ฟุตบอลชาย 11 คน / เซปักตะกร้อชาย / วอลเลย์บอลทีมผสมชาย-หญิง ประเภทกีฬาพื้นบ้าน ได้แก่ ชักเย่อ ทีมผสม 12 คน ( ชาย 6 คน หญิง 6 คน ) / แค้นแม่ยาย ทีมผสม 12 คน ( ชาย 6 คน หญิง 6 คน ) / พรมวิเศษ ทีมผสม 12คน ( ชาย 6 คน หญิง 6 คน ) / วิ่งผลัด 3 ขา ทีมผสม 12 คน ( ชาย 6 คน หญิง 6 คน ) / วิ่งตะขาบ ทีมผสม 12 คน ( ชาย 6 คน หญิง 6 คน ) / โยนไข่ ทีมผสม 3 คน ( ชาย 1 คน หญิง 2 คน ) / ไข่พญานาค ทีมผสม 13 คน ( ชาย 1 คน หญิง 12 คน )

ข่าวล่าสุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดหาคนงาน จำนวน 37 คน มาปฏิบัติงานรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี (ประจำเดือน มีนาคม 2567)
7 April, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (สารส้มขุ่นเม็ด จำนวน 36 ตัน)
7 April, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นชั้นล่าง อาคาร 5 ของโรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี
7 April, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงผนังกั้นห้องน้ำชั้นล่าง ระหว่างอาคาร 1 และอาคาร 3 ของ โรงเรียนเทศบาล 1 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี
7 April, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดหาคนงาน จำนวน 37 คน มาปฏิบัติงานรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
7 April, 2024