เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาและงานเลี้ยงสังสรรค์ พร้อมมอบรางวัล

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > พิธีปิดการแข่งขันกีฬาและงานเลี้ยงสังสรรค์ พร้อมมอบรางวัล

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ในฐานะประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์วันเทศบาล ประจำปี 2566 เป็นวันที่สอง ณ สนามกีฬาพระราเมศวร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์วันเทศบาล ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 23 – 24 เมษายน 2566 มีเทศบาลในจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 23 เทศบาล และในภาคค่ำ ได้มีพิธีปิดการแข่งขันกีฬาและงานเลี้ยงสังสรรค์ พร้อมมอบรางวัลมากมาย โดยมี พลตรี สิทธิชัย คัตตะพันธ์ บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 เป็นประธานพิธีในครั้งนี้ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงานจำนวนมาก

ข่าวล่าสุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงไป-กลับ เพื่อใช้ในโครงการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานฯ ประจำปี ๒๕๖๗
25 July, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ บริเวณถนนประตูชัย
24 July, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสุระสงคราม
24 July, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ) พร้อมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงไป-กลับ เพื่อศึกษาดูงานตามโครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
18 July, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ๒-๐๐๐๒ ถนนนเรศวรช่วงวงเวียนศรีสุริโยทัย ถึงคลังน้ำมันศูนย์สงครามพิเศษ
18 July, 2024