เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาและงานเลี้ยงสังสรรค์ พร้อมมอบรางวัล

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > พิธีปิดการแข่งขันกีฬาและงานเลี้ยงสังสรรค์ พร้อมมอบรางวัล

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ในฐานะประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์วันเทศบาล ประจำปี 2566 เป็นวันที่สอง ณ สนามกีฬาพระราเมศวร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์วันเทศบาล ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 23 – 24 เมษายน 2566 มีเทศบาลในจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 23 เทศบาล และในภาคค่ำ ได้มีพิธีปิดการแข่งขันกีฬาและงานเลี้ยงสังสรรค์ พร้อมมอบรางวัลมากมาย โดยมี พลตรี สิทธิชัย คัตตะพันธ์ บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 เป็นประธานพิธีในครั้งนี้ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงานจำนวนมาก

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี
2 June, 2023
ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลพบุรี
1 June, 2023
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
1 June, 2023
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โดมอเนกประสงค์ อบต.พรหมมาสตร์
31 May, 2023
ให้ความรู้เชิงปฏิบัติการในการป้องกัน/ระงับอัคคีภัย แก่ประชาชนชุมชนตลาดล่าง
31 May, 2023