เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

พิธีเนื่องในวันฉัตรมงคล (วันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี) ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > พิธีเนื่องในวันฉัตรมงคล (วันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี) ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2566 นายวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเนื่องในวันฉัตรมงคล (วันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี) ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี โดย นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี มอบให้ นางสาวมยุรา สุทธิพิบูลย์ รองปลัดเทศบาลเมืองลพบุรี เข้าร่วมพิธีฯ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชนจิตอาสาและผู้มีเกียรติ โดยพิธีเริ่มจาก นายวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ จากนั้น กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ประธานพิธี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชนจิตอาสาและผู้มีเกียรติ ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” 3 ครั้ง นายวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานพิธี ให้สัญญาณเพื่อเปิดกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกันดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบบริเวณศาลากลางจังหวัดลพบุรี และรอบบริเวณลานพระบรมรูปสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (วงเวียนเทพสตรี)

ข่าวล่าสุด

เทศบาลเมืองลพบุรีดำเนินการ ทำความสะอาดเก็บกวาดขยะ ตัดหญ้า กำจัดวัชพืช ภายในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี
27 February, 2024
ต้อนรับและชมการบันทึกภาพ รายการ ดวลเพลงชิงทุน ทางช่องวัน 31
21 February, 2024
“สวนสรรค์ วังพระนารายณ์” งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 36 ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 9-18 กุมภาพันธ์ 2567
21 February, 2024
พิธีกิจกรรม “แต่งไทย ไหว้พระ เสริมบารมี” งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 36 ประจำปี 2567
21 February, 2024
“สวนสรรค์ วังพระนารายณ์”
20 February, 2024