เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

พิธีเนื่องในวันฉัตรมงคล (วันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี) ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > พิธีเนื่องในวันฉัตรมงคล (วันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี) ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2566 นายวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเนื่องในวันฉัตรมงคล (วันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี) ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี โดย นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี มอบให้ นางสาวมยุรา สุทธิพิบูลย์ รองปลัดเทศบาลเมืองลพบุรี เข้าร่วมพิธีฯ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชนจิตอาสาและผู้มีเกียรติ โดยพิธีเริ่มจาก นายวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ จากนั้น กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ประธานพิธี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชนจิตอาสาและผู้มีเกียรติ ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” 3 ครั้ง นายวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานพิธี ให้สัญญาณเพื่อเปิดกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกันดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบบริเวณศาลากลางจังหวัดลพบุรี และรอบบริเวณลานพระบรมรูปสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (วงเวียนเทพสตรี)

ข่าวล่าสุด

กิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี
2 June, 2023
ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลพบุรี
1 June, 2023
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
1 June, 2023
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โดมอเนกประสงค์ อบต.พรหมมาสตร์
31 May, 2023
ให้ความรู้เชิงปฏิบัติการในการป้องกัน/ระงับอัคคีภัย แก่ประชาชนชุมชนตลาดล่าง
31 May, 2023