เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

กิจกรรมหน้าเสาธงเคารพธงชาติ โรงเรียนเทศบาล 5 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลพบุรี

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > กิจกรรมหน้าเสาธงเคารพธงชาติ โรงเรียนเทศบาล 5 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลพบุรี

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ได้มีแนวนโยบายให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี เน้นกิจกรรมหน้าเสาธงเคารพธงชาติ สวดมนต์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปลูกฟังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งโรงเรียนเทศบาล 5 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลพบุรี ได้ขานรับนโยบาย เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้กับนักเรียน

ข่าวล่าสุด

กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และเจ้าหน้าที่ เยี่ยมชมสวนลิง ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการปรับปรุงสวนลิง
22 April, 2024
ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลพบุรี ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกสัปดาห์
18 April, 2024
พิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567
18 April, 2024
ลงพื้นที่ตรวจสอบและบำรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี
17 April, 2024
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
17 April, 2024