เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ในแหล่งน้ำสาธารณะ ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 บริเวณคลองสายบัว

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ในแหล่งน้ำสาธารณะ ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 บริเวณคลองสายบัว

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 นายวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ในแหล่งน้ำสาธารณะ ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 บริเวณคลองสายบัว ถนนรามเดโช ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี โดย นายจําเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ได้กล่าวรายงาน ตามที่เทศบาลเมืองลพบุรี ได้จัดทำโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี เนื่องจากปัจจุบันในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี มีแหล่งน้ำสาธารณะ คู คลอง ที่รองรับน้ำ เสีย และมีคลองสายบัวซึ่งมีผักตบชวาและวัชพืชขึ้นปกคลุม จนเป็นสาเหตุทำให้แหล่งน้ำตื้นเขิน ไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน เนื่องจากมีสิ่งกีดขวาง จึงเกิดปัญหาในการระบายน้ำและรองรับน้ำเสีย เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อันส่งผลถึงสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยส่วนรวม เทศบาลเมืองลพบุรี ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะจึงได้จัดทำโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 ขึ้น เพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย การระบายน้ำ การป้องกันแหล่งน้ำไม่ให้ตื้นเขิน สามารถรองรับน้ำเสียและป้องกันน้ำท่วมขัง ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรีได้

ข่าวล่าสุด

กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และเจ้าหน้าที่ เยี่ยมชมสวนลิง ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการปรับปรุงสวนลิง
22 April, 2024
ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลพบุรี ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกสัปดาห์
18 April, 2024
พิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567
18 April, 2024
ลงพื้นที่ตรวจสอบและบำรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี
17 April, 2024
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
17 April, 2024