เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ในแหล่งน้ำสาธารณะ ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 บริเวณคลองสายบัว

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ในแหล่งน้ำสาธารณะ ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 บริเวณคลองสายบัว

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 นายวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ในแหล่งน้ำสาธารณะ ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 บริเวณคลองสายบัว ถนนรามเดโช ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี โดย นายจําเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ได้กล่าวรายงาน ตามที่เทศบาลเมืองลพบุรี ได้จัดทำโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี เนื่องจากปัจจุบันในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี มีแหล่งน้ำสาธารณะ คู คลอง ที่รองรับน้ำ เสีย และมีคลองสายบัวซึ่งมีผักตบชวาและวัชพืชขึ้นปกคลุม จนเป็นสาเหตุทำให้แหล่งน้ำตื้นเขิน ไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน เนื่องจากมีสิ่งกีดขวาง จึงเกิดปัญหาในการระบายน้ำและรองรับน้ำเสีย เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อันส่งผลถึงสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยส่วนรวม เทศบาลเมืองลพบุรี ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะจึงได้จัดทำโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 ขึ้น เพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย การระบายน้ำ การป้องกันแหล่งน้ำไม่ให้ตื้นเขิน สามารถรองรับน้ำเสียและป้องกันน้ำท่วมขัง ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรีได้

ข่าวล่าสุด

ประกาศ เรื่อง การมอบอำนาจการอนุญาตให้รถฉุกเฉิน รถในราชการทหารหรือตำรวจหรือรถอื่นใช้ไฟสัญญาณวับวาบหรือใช้เสียงสัญญาณไซเรนหรือสัญญาณอื่นได้
7 December, 2023
ประกาศ เรื่อง ปิดทำการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประชาชน เป็นเวลา 3 วันทำการ
7 December, 2023
แจ้งปิดการจราจรถนนพระราม ช่วงทางลงตลาดบนเมือง – ท่าโพธิ์
1 December, 2023
เปิดงานฤดูหนาว ประจำปี 2566 ที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยลพบุรี
1 December, 2023
พิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรพระงสงฆ์ จำนวน 69 รูป ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
1 December, 2023