เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

กิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนเทศบาล 1 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรีกิจกรรมหน้าเสาธง

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > กิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนเทศบาล 1 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรีกิจกรรมหน้าเสาธง

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ได้มีแนวนโยบายให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี เน้นกิจกรรมหน้าเสาธง เคารพธงชาติ สวดมนต์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปลูกฟังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งโรงเรียนเทศบาล 1 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี ได้ขานรับนโยบาย เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้กับนักเรียน

ข่าวล่าสุด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
17 April, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดหาคนงาน จำนวน 37 คน มาปฏิบัติงานรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี (ประจำเดือน มีนาคม 2567)
7 April, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (สารส้มขุ่นเม็ด จำนวน 36 ตัน)
7 April, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นชั้นล่าง อาคาร 5 ของโรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี
7 April, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงผนังกั้นห้องน้ำชั้นล่าง ระหว่างอาคาร 1 และอาคาร 3 ของ โรงเรียนเทศบาล 1 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี
7 April, 2024