เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

กิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > กิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ได้มีแนวนโยบายให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี เน้นกิจกรรมหน้าเสาธง เคารพธงชาติ สวดมนต์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปลูกฟังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งโรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี ได้ขานรับนโยบาย เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้กับนักเรียน

ข่าวล่าสุด

สำนักช่างเทศบาลเมืองลพบุรี ออกปรับภูมิทัศน์ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
21 September, 2023
สำนักช่างเทศบาลเมืองลพบุรี ลงพื้นที่แก้ไขและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ณ สถานีขนส่งจังหวัดลพบุรี
21 September, 2023
เทศบาลเมืองลพบุรีดำเนินการทำความสะอาดบริเวณจุดให้อาหารลิง ด้านหลังโรงภาพยนตร์มาลัยรามา
20 September, 2023
เทศบาลเมืองลพบุรี จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราเฝ้าระวังการให้อาหารลิง
20 September, 2023
เทศบาลเมืองลพบุรีดำเนินการทำความสะอาดเก็บกวาดขยะมูลฝอย ถนนปรางค์สามยอด ถนนพระยากำจัด ฟุตบาทหน้าสวนราชา
20 September, 2023