เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี จัดโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี จัดโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 นางมรกต จันทรารัตน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประกอบด้วยกิจกรรมให้ความรู้ / กิจกรรม TO BE NUMBER ONE และกิจกรรมนิทรรศการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี ตามประกาศตามมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UNGA) เป็นวันสำคัญสากล เพื่อต่อต้านการใช้ยาในทางผิดและค้ายาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย แสดง “พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด” การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของ นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีและรัฐบาล

ข่าวล่าสุด

ประกาศ เรื่อง การมอบอำนาจการอนุญาตให้รถฉุกเฉิน รถในราชการทหารหรือตำรวจหรือรถอื่นใช้ไฟสัญญาณวับวาบหรือใช้เสียงสัญญาณไซเรนหรือสัญญาณอื่นได้
7 December, 2023
ประกาศ เรื่อง ปิดทำการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประชาชน เป็นเวลา 3 วันทำการ
7 December, 2023
แจ้งปิดการจราจรถนนพระราม ช่วงทางลงตลาดบนเมือง – ท่าโพธิ์
1 December, 2023
เปิดงานฤดูหนาว ประจำปี 2566 ที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยลพบุรี
1 December, 2023
พิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรพระงสงฆ์ จำนวน 69 รูป ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
1 December, 2023