เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี จัดโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี จัดโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 นางมรกต จันทรารัตน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประกอบด้วยกิจกรรมให้ความรู้ / กิจกรรม TO BE NUMBER ONE และกิจกรรมนิทรรศการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี ตามประกาศตามมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UNGA) เป็นวันสำคัญสากล เพื่อต่อต้านการใช้ยาในทางผิดและค้ายาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย แสดง “พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด” การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของ นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีและรัฐบาล

ข่าวล่าสุด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
17 April, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดหาคนงาน จำนวน 37 คน มาปฏิบัติงานรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี (ประจำเดือน มีนาคม 2567)
7 April, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (สารส้มขุ่นเม็ด จำนวน 36 ตัน)
7 April, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นชั้นล่าง อาคาร 5 ของโรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี
7 April, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงผนังกั้นห้องน้ำชั้นล่าง ระหว่างอาคาร 1 และอาคาร 3 ของ โรงเรียนเทศบาล 1 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี
7 April, 2024