เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

ประชุมชี้แจงผู้ประกอบการค้าพ่อค้าแม่ค้าในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ในการบริหารจัดการตลาดและกำหนดจุดการให้อาหารลิง

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > ประชุมชี้แจงผู้ประกอบการค้าพ่อค้าแม่ค้าในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ในการบริหารจัดการตลาดและกำหนดจุดการให้อาหารลิง

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 นายปรัชญา เปปะตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ร่วมประชุมชี้แจงผู้ประกอบการค้าพ่อค้าแม่ค้าในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ในการบริหารจัดการตลาดและกำหนดจุดการให้อาหารลิง การปฏิบัติตามข้อตกลง กรณีที่ไม่ไปทิ้งเองหรือไม่ได้ไปให้อาหารลิงเอง จ้างรถสามล้อหรือบุคคลอื่นนำไปให้ ถ้าบุคคลที่เราจ้างไปไปจัดการทิ้งบริเวณอื่น ที่ไม่ใช่จุดให้อาหารลิงแล้วถูกจับ ถูกปรับไม่เกิน 2,000 บาท แล้วนำสืบได้ว่าผู้ใดเป็นคนจ้างวานไป เจ้าของล็อคคนนั้นต้องรับผิดชอบโดยหยุดจำหน่ายสินค้าทันที จึงขอความร่วมมือพ่อค้าแม่ค้าในเขตพื้นที่ของเทศบาลเมืองลพบุรีทุกท่าน ให้มีส่วนร่วมในการร่วมกันแก้ไขปัญหาลิง เพื่อทำให้เมืองลพบุรีกลับมาสวยงามและเป็นเมืองท่องเที่ยวดังเดิม

ข่าวล่าสุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแบบแขวนพร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ ตัว
10 July, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชิดเครือข่าย) แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
10 July, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดหาคนงาน จำนวน ๓๗ คน มาปฏิบัติงานรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี (ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗)
5 July, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้าบริเวณซอยเทพสตรี 2
2 July, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ไป-กลับ
2 July, 2024