เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ร่วมกับเครือข่ายชุมชนในการป้องกันปัญหาพฤติกรรม และการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ร่วมกับเครือข่ายชุมชนในการป้องกันปัญหาพฤติกรรม และการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ร่วมกับเครือข่ายชุมชนในการป้องกันปัญหาพฤติกรรม และการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี ซึ่งมี นายวสันต์ สุขเกษม ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความตระหนัก รู้ถึงผลกระทบจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ผ่านทางการทำกิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจและรู้จักวิเคราะห์ ผลดี ผลเสีย จากการกระทำของตนเอง และมีความสามารถในการหาทางหลีกเลี่ยงสถานการณ์ ที่อาจก่อให้เกิดการกระทำผิด ทั้งนี้เพื่อลดปัญหาด้านพฤติกรรมหรือการกระทำผิดของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง โดย นายภาสกร ปิ่นชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี คณะครูอาจารย์ นักเรียน ให้การต้อนรับ

ข่าวล่าสุด

ประกาศ เรื่อง การมอบอำนาจการอนุญาตให้รถฉุกเฉิน รถในราชการทหารหรือตำรวจหรือรถอื่นใช้ไฟสัญญาณวับวาบหรือใช้เสียงสัญญาณไซเรนหรือสัญญาณอื่นได้
7 December, 2023
ประกาศ เรื่อง ปิดทำการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประชาชน เป็นเวลา 3 วันทำการ
7 December, 2023
แจ้งปิดการจราจรถนนพระราม ช่วงทางลงตลาดบนเมือง – ท่าโพธิ์
1 December, 2023
เปิดงานฤดูหนาว ประจำปี 2566 ที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยลพบุรี
1 December, 2023
พิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรพระงสงฆ์ จำนวน 69 รูป ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
1 December, 2023