เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ร่วมกับเครือข่ายชุมชนในการป้องกันปัญหาพฤติกรรม และการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ร่วมกับเครือข่ายชุมชนในการป้องกันปัญหาพฤติกรรม และการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ร่วมกับเครือข่ายชุมชนในการป้องกันปัญหาพฤติกรรม และการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี ซึ่งมี นายวสันต์ สุขเกษม ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความตระหนัก รู้ถึงผลกระทบจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ผ่านทางการทำกิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจและรู้จักวิเคราะห์ ผลดี ผลเสีย จากการกระทำของตนเอง และมีความสามารถในการหาทางหลีกเลี่ยงสถานการณ์ ที่อาจก่อให้เกิดการกระทำผิด ทั้งนี้เพื่อลดปัญหาด้านพฤติกรรมหรือการกระทำผิดของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง โดย นายภาสกร ปิ่นชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี คณะครูอาจารย์ นักเรียน ให้การต้อนรับ

ข่าวล่าสุด

กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และเจ้าหน้าที่ เยี่ยมชมสวนลิง ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการปรับปรุงสวนลิง
22 April, 2024
ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลพบุรี ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกสัปดาห์
18 April, 2024
พิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567
18 April, 2024
ลงพื้นที่ตรวจสอบและบำรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี
17 April, 2024
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
17 April, 2024