เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

โรงเรียนเทศบาล 5 จัดกิจกรรม ตรวจสุขภาพนักเรียน ร่วมกับ งานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลพบุรี

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > โรงเรียนเทศบาล 5 จัดกิจกรรม ตรวจสุขภาพนักเรียน ร่วมกับ งานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลพบุรี

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 นางสาวสุกัญญา วงษ์ประภา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี เเละ รักษาราชการแทน หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู จัดให้มีกิจกรรม ตรวจสุขภาพนักเรียน ร่วมกับ งานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลพบุรี เพื่อติดตาม ประเมินภาวะสุขภาพ และการเจริญเติบโตของนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ครั้ง / ปี ที่ โรงเรียนเทศบาล 5 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

ข่าวล่าสุด

แจ้งปิดการจราจรถนนพระราม ช่วงทางลงตลาดบนเมือง – ท่าโพธิ์
1 December, 2023
เปิดงานฤดูหนาว ประจำปี 2566 ที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยลพบุรี
1 December, 2023
พิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรพระงสงฆ์ จำนวน 69 รูป ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
1 December, 2023
พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวเมืองลพบุรี ในการจัดงานฤดูหนาว ประจำปี ๒๕๖๖
1 December, 2023
พิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุค ประจำปี ๒๕๖๖
1 December, 2023