เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

โรงเรียนเทศบาล 5 จัดกิจกรรม ตรวจสุขภาพนักเรียน ร่วมกับ งานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลพบุรี

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > โรงเรียนเทศบาล 5 จัดกิจกรรม ตรวจสุขภาพนักเรียน ร่วมกับ งานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลพบุรี

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 นางสาวสุกัญญา วงษ์ประภา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี เเละ รักษาราชการแทน หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู จัดให้มีกิจกรรม ตรวจสุขภาพนักเรียน ร่วมกับ งานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลพบุรี เพื่อติดตาม ประเมินภาวะสุขภาพ และการเจริญเติบโตของนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ครั้ง / ปี ที่ โรงเรียนเทศบาล 5 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

ข่าวล่าสุด

กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และเจ้าหน้าที่ เยี่ยมชมสวนลิง ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการปรับปรุงสวนลิง
22 April, 2024
ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลพบุรี ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกสัปดาห์
18 April, 2024
พิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567
18 April, 2024
ลงพื้นที่ตรวจสอบและบำรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี
17 April, 2024
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
17 April, 2024