เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

เทศบาลเมืองลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจเช็คและบำรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณชุมชนสระมโนราห์

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > เทศบาลเมืองลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจเช็คและบำรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณชุมชนสระมโนราห์

นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้า สำนักการช่างเทศบาลเมืองลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจเช็ค และบำรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณชุมชนสระมโนราห์ เพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งในครั้งนี้เป็นการซ่อม เปลี่ยน ปรับปรุง และบำรุงรักษา ไฟฟ้าแสงสว่างให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ โดยหลังจากที่ได้มีการยื่นคำร้องมาที่เทศบาลเมืองลพบุรี ในเรื่องของไฟฟ้าชุมชนสระมโนราห์ ไม่ติดและเสียหายบางส่วน ทางเทศบาลเมืองลพบุรี โดย นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้า สำนักการช่างเทศบาลเมืองลพบุรี เข้าไปแก้ไขในทันที ทั้งนี้ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ถือเป็นภารกิจหน้าที่สำคัญประการหนึ่งของเทศบาลเมืองลพบุรี หากพบเห็นระบบไฟฟ้าสาธารณะ เสียหาย หรือชำรุด สามารถส่งคำร้องมาที่สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี โดยเจ้าหน้าที่งานไฟฟ้า สำนักการช่างเทศบาลเมืองลพบุรี จะเข้าไปตรวจเช็ค และบำรุงซ่อมแซม ต่อไป

ข่าวล่าสุด

แจ้งปิดการจราจรถนนพระราม ช่วงทางลงตลาดบนเมือง – ท่าโพธิ์
1 December, 2023
เปิดงานฤดูหนาว ประจำปี 2566 ที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยลพบุรี
1 December, 2023
พิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรพระงสงฆ์ จำนวน 69 รูป ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
1 December, 2023
พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวเมืองลพบุรี ในการจัดงานฤดูหนาว ประจำปี ๒๕๖๖
1 December, 2023
พิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุค ประจำปี ๒๕๖๖
1 December, 2023