เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

เทศบาลเมืองลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจเช็คและบำรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณชุมชนสระมโนราห์

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > เทศบาลเมืองลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจเช็คและบำรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณชุมชนสระมโนราห์

นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้า สำนักการช่างเทศบาลเมืองลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจเช็ค และบำรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณชุมชนสระมโนราห์ เพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งในครั้งนี้เป็นการซ่อม เปลี่ยน ปรับปรุง และบำรุงรักษา ไฟฟ้าแสงสว่างให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ โดยหลังจากที่ได้มีการยื่นคำร้องมาที่เทศบาลเมืองลพบุรี ในเรื่องของไฟฟ้าชุมชนสระมโนราห์ ไม่ติดและเสียหายบางส่วน ทางเทศบาลเมืองลพบุรี โดย นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้า สำนักการช่างเทศบาลเมืองลพบุรี เข้าไปแก้ไขในทันที ทั้งนี้ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ถือเป็นภารกิจหน้าที่สำคัญประการหนึ่งของเทศบาลเมืองลพบุรี หากพบเห็นระบบไฟฟ้าสาธารณะ เสียหาย หรือชำรุด สามารถส่งคำร้องมาที่สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี โดยเจ้าหน้าที่งานไฟฟ้า สำนักการช่างเทศบาลเมืองลพบุรี จะเข้าไปตรวจเช็ค และบำรุงซ่อมแซม ต่อไป

ข่าวล่าสุด

กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และเจ้าหน้าที่ เยี่ยมชมสวนลิง ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการปรับปรุงสวนลิง
22 April, 2024
ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลพบุรี ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกสัปดาห์
18 April, 2024
พิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567
18 April, 2024
ลงพื้นที่ตรวจสอบและบำรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี
17 April, 2024
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
17 April, 2024