เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

ซ่อมแซม-เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ บริเวณถนนนารายณ์มหาราช

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > ซ่อมแซม-เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ บริเวณถนนนารายณ์มหาราช

นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักช่าง เทศบาลเมืองลพบุรี นำฝาปิดท่อระบายน้ำเปลี่ยนทดแทนฝาท่อเก่าที่ชำรุด บริเวณถนนนารายณ์มหาราช พร้อมตรวจสอบความเรียบร้อยและความปลอดภัย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนน และประชาชนที่เดินสัญจรในบริเวณดังกล่าว เทศบาลเมืองลพบุรี ขออภัยในความไม่สะดวก จากเหตุชำรุดของฝาท่อ หรือตะแกรงท่อระบายน้ำ ที่อยู่ ตามถนน ตรอก ซอกซอย ภายในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี เนื่องจากมีอายุการใช้งานมานาน และบางแห่งชำรุดทรุดพังแตกร้าว ซึ่งฝาท่อบางพื้นที่จะอยู่ในพื้นที่ถนน ที่มีการสัญจรไปมา ซึ่งอาจจะได้รับอันตรายจากเหตุดังกล่าวได้ นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ได้รับรายงานและได้รับแจ้งจากพี่น้องประชาชน ทั้งสายตรง และผ่านช่องทางสื่อโซเชียล จึงได้ดำเนินการให้สำนักช่างเทศบาลเมืองลพบุรี ไปดำเนินการแก้ไข ซ่อมแซม ฝาท่อ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ และมีความแข็งแรงปลอดภัย นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี กล่าวว่า หากประชาชนท่านใดพบเห็นฝาช่อที่ชำรุด ที่จะเกิดอันตราย และเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ สามารถแจ้งได้ที่ประธานชุมชน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี หรือคณะผู้บริหาร ได้ในวันเวลาราชการ ทางเทศบาลเมืองลพบุรี จะจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปซ่อมแซมในทันที เพื่อความปลอดภัย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย ต่อผู้ใช้รถใช้ถนน และประชาชนที่เดินสัญจรในบริเวณดังกล่าว

ข่าวล่าสุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแบบแขวนพร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ ตัว
10 July, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชิดเครือข่าย) แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
10 July, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดหาคนงาน จำนวน ๓๗ คน มาปฏิบัติงานรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี (ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗)
5 July, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้าบริเวณซอยเทพสตรี 2
2 July, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ไป-กลับ
2 July, 2024