เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

โครงการขับขี่จักรยานยนต์ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100 % ณ ห้องประชุมด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > ประชาสัมพันธ์ > โครงการขับขี่จักรยานยนต์ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100 % ณ ห้องประชุมด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการขับขี่จักรยานยนต์ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100 % ที่ห้องประชุมด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี พร้อมด้วย นายสมชัย อินปุระ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายอนุสรณ์ อัศวสงคราม รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายสันธนะ บัวชาติ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายนิทัศน์ ต้นจันทน์ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ตามนโยบายความปลอดภัยทางถนน ของนายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีเป้าหมายให้ลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน โดยจัดให้มีการอบรมเพิ่มความรู้วินัยจราจร เพื่อการขับขี่ปลอดภัย และมอบหมวกนิรภัยแก่ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ที่มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ จำนวน 700 คน วิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรท่าหิน และเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลพบุรี ในการจัดอบรมนี้

ข่าวล่าสุด

กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และเจ้าหน้าที่ เยี่ยมชมสวนลิง ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการปรับปรุงสวนลิง
22 April, 2024
ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลพบุรี ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกสัปดาห์
18 April, 2024
พิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567
18 April, 2024
ลงพื้นที่ตรวจสอบและบำรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี
17 April, 2024
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
17 April, 2024