เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลป่าตาล จังหวัดลพบุรี

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลป่าตาล จังหวัดลพบุรี

นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี มอบให้ นายสันธนะ บัวชาติ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี พร้อมด้วย นางสุวรรณา ทรัพย์ศรีเกื้อกูล รักษาราชการผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองลพบุรี นางสาวสุกัญญา วงษ์ประภา รักษาราชการหัวหน้าผู้ดูแลเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลพบุรี คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลป่าตาล จังหวัดลพบุรี ซึ่งนำโดย นางมัณฑนา โพธิ์กุล รองนายเทศมนตรีเทศบาลตำบลป่าตาล นายวัชรินทร์ มั่งคั่ง ที่ปรึกษานายเทศมนตรีเทศบาลตำบลป่าตาล นางสาวสุพรณี อยู่รอด ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลตำบลป่าตาล นางสุกัญญา มูลณี หัวหน้าฝ่ายการศึกษาเทศบาลตำบลป่าตาล พร้อมคณะที่เดินทางมาศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองลพบุรี โดย นางสาวสุกัญญา วงษ์ประภา รักษาราชการหัวหน้าผู้ดูแลเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลพบุรี ได้บรรยายสรุปการจัดการศึกษาของทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองลพบุรี ก่อนนำคณะศึกษางานของเทศบาลตำบลป่าตาล ดูการจัดการเรียนการสอนของทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลพบุรี

ข่าวล่าสุด

กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และเจ้าหน้าที่ เยี่ยมชมสวนลิง ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการปรับปรุงสวนลิง
22 April, 2024
ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลพบุรี ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกสัปดาห์
18 April, 2024
พิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567
18 April, 2024
ลงพื้นที่ตรวจสอบและบำรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี
17 April, 2024
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
17 April, 2024