เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

จัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงชนิดบันไดเลื่อนอัตโนมัติ

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > จัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงชนิดบันไดเลื่อนอัตโนมัติ

นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลพบุรี เห็นชอบว่าควรที่จะจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงชนิดบันไดเลื่อนอัตโนมัติที่มีความทันสมัย รวมทั้งรถดับเพลิงที่มีอยู่มีอายุการใช้งานมานานและออกให้บริการกับส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่หลากหลายอย่างมากตลอดทั้งปี รวมทั้งปัจจุบันเมืองลพบุรีมีการก่อสร้างอาคารสูงเพิ่มขึ้นหลายแห่ง รถดับเพลิงที่มีบันไดก็มีสภาพเก่า จึงได้นำเรื่องการจัดซื้อรถดับเพลิงให้มีความทันสมัยในยุคปัจจุบัน ผ่านสภาเทศบาลเมืองลพบุรี โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอาคารสูง โรงแรม โรงพยาบาล อาคารเรียนที่มีความสูง โรงงานอุตสาหกรรม หรือชุมชนที่มีทางเข้าคับแคบ ซึ่งจะต้องมีความต้องการเร่งด่วนในการเข้าไประงับอัคคีภัยที่เกิดในอาคารสูง ไม่ให้ลุกลามและลดการสูญเสีย โดยรถยนต์ดับเพลิงทั่วไปไม่อาจเข้าถึงที่เกิดเหตุได้สะดวก ตามขีดความสามารถของรถดับเพลิงที่มีอยู่เอง ซึ่งการนำเสนอโครงการดังกล่าวได้ผ่านการเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองลพบุรี ที่เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการดูแลเรื่องความปลอดภัยของประชาชน โดยเฉพาะกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ในอาคารสูงมีผู้ติดอยู่ภายใน รวมทั้งมีความจำเป็นที่จะต้องใช้รถยนต์ดับเพลิงชนิดบันไดเลื่อนอัตโนมัติเข้าไปให้การช่วยเหลือ พร้อมกับลำเลียงผู้ที่ติดอยู่ภายในตัวอาคารออกมาให้เกิดความปลอดภัย ซึ่งในวันนี้ได้มีการทดสอบตรวจรับรถยนต์ดับเพลิงชนิดบันไดเลื่อนอัตโนมัติ พร้อมกับได้มีการแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถในการทำงานของรถยนต์ดับเพลิงชนิดบันไดเลื่อนอัตโนมัติให้คณะกรรมการได้เห็น โดยเป็นที่พอใจในขีดความสามารถของรถดังกล่าวที่มีบันไดสูง 24 เมตร และยังมีอุปกรณ์เสริมที่มีความจำเป็นในการใช้ช่วยเหลือประชาชนมอบมากับรถ ทั้งนี้ถือว่าเป็นรถที่มีความทันสมัยในการดับเพลิงและช่วยเหลือประชาชนที่ติดบนอาคารสูง หลังจากนี้ก็จะได้มีการจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปรับการอบรมในการใช้รถและอุปกรณ์ต่างๆ ให้เกิดความชำนาญ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี และในพื้นที่ใกล้เคียง หากเกิดเพลิงไหม้ รถยนต์ดับเพลิงชนิดบันไดเลื่อนอัตโนมัติก็พร้อมที่จะออกให้การช่วยเหลือได้ทันที ซึ่งจะทำให้ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของมีค่าของประชาชน

ข่าวล่าสุด

เทศบาลเมืองลพบุรีดำเนินการ ทำความสะอาดเก็บกวาดขยะ ตัดหญ้า กำจัดวัชพืช ภายในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี
27 February, 2024
ต้อนรับและชมการบันทึกภาพ รายการ ดวลเพลงชิงทุน ทางช่องวัน 31
21 February, 2024
“สวนสรรค์ วังพระนารายณ์” งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 36 ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 9-18 กุมภาพันธ์ 2567
21 February, 2024
พิธีกิจกรรม “แต่งไทย ไหว้พระ เสริมบารมี” งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 36 ประจำปี 2567
21 February, 2024
“สวนสรรค์ วังพระนารายณ์”
20 February, 2024