เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

เปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “เทศบาล 4 เกมส์ 66”

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > เปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “เทศบาล 4 เกมส์ 66”

นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี มอบให้ นายสันธนะ บัวชาติ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในของโรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี “เทศบาล 4 เกมส์ 66” โดยมี นายสมชัย อินปุระ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายอนุสรณ์ อัศวสงคราม นายสมชัย เตือนวชาติ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายสุรโชติ โชคชัย ประธานสภาเทศบาลเมืองลพบุรี นายนิติธร เดชรังสฤษฏ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นายนิทัศน์ ต้นจันทน์ ปลัดเทศบาลเมืองลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ คณะครู นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี เข้าร่วมในพิธีเปิดแข่งขันกีฬาสีภายในฯ โดยการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ เพื่อส่งเสริมความมีระเบียบวินัยและรู้รักสามัคคี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการออกกำลังกาย และพัฒนาความสามารถด้านกีฬา เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาที่มีความสามารถด้านกีฬาไปแข่งขันในระดับสูงต่อไป

ข่าวล่าสุด

กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และเจ้าหน้าที่ เยี่ยมชมสวนลิง ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการปรับปรุงสวนลิง
22 April, 2024
ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลพบุรี ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกสัปดาห์
18 April, 2024
พิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567
18 April, 2024
ลงพื้นที่ตรวจสอบและบำรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี
17 April, 2024
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
17 April, 2024