เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

เปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “เทศบาล 4 เกมส์ 66”

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > เปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “เทศบาล 4 เกมส์ 66”

นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี มอบให้ นายสันธนะ บัวชาติ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในของโรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี “เทศบาล 4 เกมส์ 66” โดยมี นายสมชัย อินปุระ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายอนุสรณ์ อัศวสงคราม นายสมชัย เตือนวชาติ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายสุรโชติ โชคชัย ประธานสภาเทศบาลเมืองลพบุรี นายนิติธร เดชรังสฤษฏ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นายนิทัศน์ ต้นจันทน์ ปลัดเทศบาลเมืองลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ คณะครู นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี เข้าร่วมในพิธีเปิดแข่งขันกีฬาสีภายในฯ โดยการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ เพื่อส่งเสริมความมีระเบียบวินัยและรู้รักสามัคคี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการออกกำลังกาย และพัฒนาความสามารถด้านกีฬา เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาที่มีความสามารถด้านกีฬาไปแข่งขันในระดับสูงต่อไป

ข่าวล่าสุด

ประกาศ เรื่อง การมอบอำนาจการอนุญาตให้รถฉุกเฉิน รถในราชการทหารหรือตำรวจหรือรถอื่นใช้ไฟสัญญาณวับวาบหรือใช้เสียงสัญญาณไซเรนหรือสัญญาณอื่นได้
7 December, 2023
ประกาศ เรื่อง ปิดทำการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประชาชน เป็นเวลา 3 วันทำการ
7 December, 2023
แจ้งปิดการจราจรถนนพระราม ช่วงทางลงตลาดบนเมือง – ท่าโพธิ์
1 December, 2023
เปิดงานฤดูหนาว ประจำปี 2566 ที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยลพบุรี
1 December, 2023
พิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรพระงสงฆ์ จำนวน 69 รูป ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
1 December, 2023