เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

สำนักช่างเทศบาลเมืองลพบุรี ลงพื้นที่แก้ไขและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ณ สถานีขนส่งจังหวัดลพบุรี

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > สำนักช่างเทศบาลเมืองลพบุรี ลงพื้นที่แก้ไขและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ณ สถานีขนส่งจังหวัดลพบุรี

นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้า สำนักช่างเทศบาลเมืองลพบุรี ลงพื้นที่แก้ไขและซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ณ สถานีขนส่งจังหวัดลพบุรี ซึ่งเทศบาลเมืองลพบุรีเป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่มาใช้บริการในช่วงเวลากลางคืน เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้กับสถานีขนส่งจังหวัดลพบุรี เพื่อให้ประชาชนที่มาใช้บริการในช่วงกลางคืน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้รับความสะดวก และลดความเสี่ยงปัญหาอาชญากรรม ทั้งนี้สถานีขนส่งจังหวัดลพบุรี มีเทศบาลเมืองลพบุรี เป็นผู้รับผิดชอบ โดยทางเทศบาลเมืองลพบุรี ซึ่งนำโดย นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ได้มีการติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาใช้บริการ ทั้งการติดตั้งพัดลม การติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาใช้บริการ

ข่าวล่าสุด

กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และเจ้าหน้าที่ เยี่ยมชมสวนลิง ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการปรับปรุงสวนลิง
22 April, 2024
ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลพบุรี ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกสัปดาห์
18 April, 2024
พิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567
18 April, 2024
ลงพื้นที่ตรวจสอบและบำรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี
17 April, 2024
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
17 April, 2024