เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

พิธีขอพระบรมราชานุญาตจัดงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุค ประจำปี 2566

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > พิธีขอพระบรมราชานุญาตจัดงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุค ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีเป็นประธานพิธีขอพระบรมราชานุญาตจัดงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุค ประจำปี 2566 มีร่วมพิธีประกอบด้วย นายสมชัย อินปุระ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายสันธนะ บัวชาติ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายสมชัย เตือนวชาติ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี คณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี พนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี พนักงานครูเทศบาลเมืองลพบุรี ลูกจ้าง ร่วมพิธี ณ บริเวณวงเวียนศรีสุริโยทัย (วงเวียนสระแก้ว) ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง ลพบุรี เพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ราบรื่นในการเตรียมงานและการจัดงาน และเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของคนไทยให้คงสืบไป ทั้งนี้เทศบาลเมืองลพบุรี กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุค ประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณวงเวียนศรีสุริโยทัย (วงเวียนสระแก้ว) ซึ่งการจัดงานจะจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี เพื่อรักษาและส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชน ได้แสดงออกทางศิลปะและวัฒนธรรมของไทย สร้างแนวความคิดทางศิลปะการประดิษฐ์ ให้กับอนุชนรุ่นหลัง เป็นการรักษาประเพณีอันดีงาม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป นอกจากนี้ ยังปลูกฝังให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกและร่วมรับผิดชอบในการอนุรักษ์แหล่งน้ำและ สิ่งแวดล้อม การสร้างความสามัคคี ความสนุกสนาน ให้กับประชาชน

ข่าวล่าสุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดหาคนงาน จำนวน 37 คน มาปฏิบัติงานรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี (ประจำเดือน มีนาคม 2567)
7 April, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (สารส้มขุ่นเม็ด จำนวน 36 ตัน)
7 April, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นชั้นล่าง อาคาร 5 ของโรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี
7 April, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงผนังกั้นห้องน้ำชั้นล่าง ระหว่างอาคาร 1 และอาคาร 3 ของ โรงเรียนเทศบาล 1 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี
7 April, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดหาคนงาน จำนวน 37 คน มาปฏิบัติงานรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
7 April, 2024