เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมดอกพิกุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมดอกพิกุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 นายจําเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ในฐานะประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมดอกพิกุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี พร้อมด้วย นายสมชัย อินปุระ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ในฐานะกรรมการที่ปรึกษา นายอนุสรณ์ อัศวสงคราม รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ในฐานะกรรมการที่ปรึกษา ว่าที่ร้อยโท ดร.จตุรงค์ ศิริพานิชกร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ในฐานะผู้แทนปกครองส่วนท้องถิ่น/รองประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสมพร มนัสตรง ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ในฐานะกรรมการและเลขาฯ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี เข้าร่วมประชุม มีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ

ข่าวล่าสุด

เทศบาลเมืองลพบุรีดำเนินการ ทำความสะอาดเก็บกวาดขยะ ตัดหญ้า กำจัดวัชพืช ภายในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี
27 February, 2024
ต้อนรับและชมการบันทึกภาพ รายการ ดวลเพลงชิงทุน ทางช่องวัน 31
21 February, 2024
“สวนสรรค์ วังพระนารายณ์” งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 36 ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 9-18 กุมภาพันธ์ 2567
21 February, 2024
พิธีกิจกรรม “แต่งไทย ไหว้พระ เสริมบารมี” งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 36 ประจำปี 2567
21 February, 2024
“สวนสรรค์ วังพระนารายณ์”
20 February, 2024