เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

กิจกรรมเนื่องในงานวันต่อต้านคอรัปชันสากล (ประเทศไทย)

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > กิจกรรมเนื่องในงานวันต่อต้านคอรัปชันสากล (ประเทศไทย)

นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ได้จัดกิจกรรมเนื่องในงานวันต่อต้านคอรัปชันสากล (ประเทศไทย) ด้วยกระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า รัฐบาลร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. องค์การต่อต้านคอรัปชันสากล (ประเทศไทย) และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน กำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยจัดงานในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid Event) เพื่อประกาศเจตนาเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ที่สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี

ข่าวล่าสุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มขุ่นเม็ด จำนวน 36 ตัน) จำนวน 1 รายการ
18 June, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลภายนอกจัดหาคนงานจำนวน37คนมาปฎิบัติงานรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี(ประจำเดือนมิถุนายน 2567)
18 June, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ บริเวณซอยพรหมจารย์
13 June, 2024
กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และเจ้าหน้าที่ เยี่ยมชมสวนลิง ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการปรับปรุงสวนลิง
22 April, 2024
ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลพบุรี ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกสัปดาห์
18 April, 2024