เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

กิจกรรมเนื่องในงานวันต่อต้านคอรัปชันสากล (ประเทศไทย)

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > กิจกรรมเนื่องในงานวันต่อต้านคอรัปชันสากล (ประเทศไทย)

นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ได้จัดกิจกรรมเนื่องในงานวันต่อต้านคอรัปชันสากล (ประเทศไทย) ด้วยกระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า รัฐบาลร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. องค์การต่อต้านคอรัปชันสากล (ประเทศไทย) และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน กำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยจัดงานในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid Event) เพื่อประกาศเจตนาเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ที่สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี

ข่าวล่าสุด

เทศบาลเมืองลพบุรีดำเนินการ ทำความสะอาดเก็บกวาดขยะ ตัดหญ้า กำจัดวัชพืช ภายในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี
27 February, 2024
ต้อนรับและชมการบันทึกภาพ รายการ ดวลเพลงชิงทุน ทางช่องวัน 31
21 February, 2024
“สวนสรรค์ วังพระนารายณ์” งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 36 ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 9-18 กุมภาพันธ์ 2567
21 February, 2024
พิธีกิจกรรม “แต่งไทย ไหว้พระ เสริมบารมี” งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 36 ประจำปี 2567
21 February, 2024
“สวนสรรค์ วังพระนารายณ์”
20 February, 2024