เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

กิจกรรมเสวนาเรื่อง “กรมศิลปากร ขอส่งมอบสระมะโนรา คืนให้ชาวลพบุรี”

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > กิจกรรมเสวนาเรื่อง “กรมศิลปากร ขอส่งมอบสระมะโนรา คืนให้ชาวลพบุรี”

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 17.00 น.
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานเสวนาทางวิชาการเรื่อง “กรมศิลปากรขอส่งมอบสระมะโนราคืนให้ชาวลพบุรี” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์

❖ ชมการแสดงโขน จากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร เวลา 19.00 น.  ฟรี!! ❖

ข่าวล่าสุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแบบแขวนพร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ ตัว
10 July, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชิดเครือข่าย) แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
10 July, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดหาคนงาน จำนวน ๓๗ คน มาปฏิบัติงานรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี (ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗)
5 July, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้าบริเวณซอยเทพสตรี 2
2 July, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ไป-กลับ
2 July, 2024