เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

กิจกรรมเสวนาทางวิชาการเรื่อง “กรมศิลปากรขอส่งมอบสระมะโนรา คืนให้ชาวลพบุรี” เนื่องในโครงการอนุรักษ์และพัฒนา โบราณสถานสระมะโนรา

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > กิจกรรมเสวนาทางวิชาการเรื่อง “กรมศิลปากรขอส่งมอบสระมะโนรา คืนให้ชาวลพบุรี” เนื่องในโครงการอนุรักษ์และพัฒนา โบราณสถานสระมะโนรา

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ดร.พรธรรม ธรรมวิมล ภูมิสถาปนิกชำนาญการพิเศษ สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ผศ.สุรพงษ์ ปนาทกูล รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดลพบุรี นางนงคราญ สุขสม ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี ผู้ดำเนินการเสวนา กิจกรรมเสวนาทางวิชาการเรื่อง “กรมศิลปากรขอส่งมอบสระมะโนรา คืนให้ชาวลพบุรี” เนื่องในโครงการอนุรักษ์และพัฒนา โบราณสถานสระมะโนรา ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี มีประชาชนชาวลพบุรี ร่วมรับฟังกิจกรรมเสวนาฯ เป็นจำนวนมาก ณ พิพิธภัณฑสถาน สมเด็จพระนารายณ์ ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

ข่าวล่าสุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแบบแขวนพร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ ตัว
10 July, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชิดเครือข่าย) แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
10 July, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดหาคนงาน จำนวน ๓๗ คน มาปฏิบัติงานรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี (ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗)
5 July, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้าบริเวณซอยเทพสตรี 2
2 July, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ไป-กลับ
2 July, 2024