เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

กิจกรรมเสวนาทางวิชาการเรื่อง “กรมศิลปากรขอส่งมอบสระมะโนรา คืนให้ชาวลพบุรี” เนื่องในโครงการอนุรักษ์และพัฒนา โบราณสถานสระมะโนรา

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > กิจกรรมเสวนาทางวิชาการเรื่อง “กรมศิลปากรขอส่งมอบสระมะโนรา คืนให้ชาวลพบุรี” เนื่องในโครงการอนุรักษ์และพัฒนา โบราณสถานสระมะโนรา

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ดร.พรธรรม ธรรมวิมล ภูมิสถาปนิกชำนาญการพิเศษ สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ผศ.สุรพงษ์ ปนาทกูล รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดลพบุรี นางนงคราญ สุขสม ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี ผู้ดำเนินการเสวนา กิจกรรมเสวนาทางวิชาการเรื่อง “กรมศิลปากรขอส่งมอบสระมะโนรา คืนให้ชาวลพบุรี” เนื่องในโครงการอนุรักษ์และพัฒนา โบราณสถานสระมะโนรา ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี มีประชาชนชาวลพบุรี ร่วมรับฟังกิจกรรมเสวนาฯ เป็นจำนวนมาก ณ พิพิธภัณฑสถาน สมเด็จพระนารายณ์ ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

ข่าวล่าสุด

เทศบาลเมืองลพบุรีดำเนินการ ทำความสะอาดเก็บกวาดขยะ ตัดหญ้า กำจัดวัชพืช ภายในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี
27 February, 2024
ต้อนรับและชมการบันทึกภาพ รายการ ดวลเพลงชิงทุน ทางช่องวัน 31
21 February, 2024
“สวนสรรค์ วังพระนารายณ์” งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 36 ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 9-18 กุมภาพันธ์ 2567
21 February, 2024
พิธีกิจกรรม “แต่งไทย ไหว้พระ เสริมบารมี” งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 36 ประจำปี 2567
21 February, 2024
“สวนสรรค์ วังพระนารายณ์”
20 February, 2024