เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

มอบเงินส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (นักเรียนยากจน) ประจำปี 2566 ภาคเรียนที่ 2

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > มอบเงินส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (นักเรียนยากจน) ประจำปี 2566 ภาคเรียนที่ 2

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2567 นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นประธานในการมอบเงินส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (นักเรียนยากจน) ประจำปี 2566 ภาคเรียนที่ 2 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี ที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี โดยมี นายสมชัย อินปุระ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายอนุสรณ์ อัศวสงคราม รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายสุรโชติ โชคชัย ประธานสภาเทศบาลเมืองลพบุรี และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลพบุรี นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก โดยโครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น เป็นโครงการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดสรรแก่สถานศึกษา เป็นค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน เพื่อจะหาปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และเพิ่มโอกาสทางการศึกษา  เป็นการช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำหรับในปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 2 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดสรรงบประมาณเป็นค่าปัจจัยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนยากจน จำนวน 673,000 บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) เพื่อจัดสรรให้นักเรียนระดับประถมศึกษาคนละ 500 บาทและมัธยมศึกษาตอนต้นคนละ 1,500 บาทให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี ดังนี้

1. โรงเรียนเทศบาล 1 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี จำนวน 150 คน

2. โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี จำนวน 158 คน

3. โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี จำนวน 118 คน

4. โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี จำนวน 280 คน

รวม 706 คน

ข่าวล่าสุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มขุ่นเม็ด จำนวน 36 ตัน) จำนวน 1 รายการ
18 June, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลภายนอกจัดหาคนงานจำนวน37คนมาปฎิบัติงานรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี(ประจำเดือนมิถุนายน 2567)
18 June, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ บริเวณซอยพรหมจารย์
13 June, 2024
กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และเจ้าหน้าที่ เยี่ยมชมสวนลิง ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการปรับปรุงสวนลิง
22 April, 2024
ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลพบุรี ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกสัปดาห์
18 April, 2024