เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

พิธีเดินรณรงค์เชิญชวนให้ชาวจังหวัดลพบุรีร่วมกัน “แต่งไทยทั้งเมือง”

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > ประชาสัมพันธ์ > พิธีเดินรณรงค์เชิญชวนให้ชาวจังหวัดลพบุรีร่วมกัน “แต่งไทยทั้งเมือง”

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 นายปรัชญา เปปะตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเดินรณรงค์เชิญชวนให้ชาวจังหวัดลพบุรีร่วมกัน “แต่งไทยทั้งเมือง” พร้อมด้วย ประชาชนชาวลพบุรี จำนวนมาก ได้ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนให้ชาวจังหวัดลพบุรีร่วมกัน “แต่งไทยทั้งเมือง” ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 โดย นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี มอบให้ นายอนุสรณ์ อัศวสงคราม รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้าง นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์แต่งไทยทั้งเมือง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ระหว่างวันที่ 9 – 18 กุมภาพันธ์ 2567๗ โดยได้ออกเดินจากบริเวณสวนราชานุสรณ์ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ไปตามถนนสายต่าง ๆ เพื่อรณรงค์ให้ชาวเมืองลพบุรีและนักท่องเที่ยว ร่วมกัน “แต่งไทยทั้งเมือง” เพื่อเป็นการส่งเสริมบรรยากาศความเป็นไทย ในช่วงการจัดงาน แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 2567

ข่าวล่าสุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงไป-กลับ เพื่อใช้ในโครงการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานฯ ประจำปี ๒๕๖๗
25 July, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ บริเวณถนนประตูชัย
24 July, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสุระสงคราม
24 July, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ) พร้อมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงไป-กลับ เพื่อศึกษาดูงานตามโครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
18 July, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ๒-๐๐๐๒ ถนนนเรศวรช่วงวงเวียนศรีสุริโยทัย ถึงคลังน้ำมันศูนย์สงครามพิเศษ
18 July, 2024