เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th
สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > ประชาสัมพันธ์ > ตกแต่งสวนสวรรค์ วังพระนารายณ์

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี พร้อมเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว เที่ยวชมความสวยงาม ให้ชมฟรีจากการทุ่มเทจัดตกแต่งเนรมิตประดับไฟฟ้า แสงสี พันธ์ุไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิด เพื่อสร้างสีสันความสวยงามอย่างยิ่งใหญ่สุดอลังการ อย่างตระการตา “สวนสวรรค์ วังพระนารายณ์” ย้อนยุคบรรยากาศในอดีต ณ สวนราชานุสรณ์เทศบาลเมืองลพบุรี ของการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 36 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวัน 9-18 กุมภาพันธ์ 2567 พร้อมกับการจัดกิจกรรมการแสดงแสงสีเสียง มินิไลท์แอนด์ซาวด์ กิจกรรมการแสดงของนักเรียน การจับสลากสอยดาว ในครั้งนี้

ข่าวล่าสุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแบบแขวนพร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ ตัว
10 July, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชิดเครือข่าย) แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
10 July, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดหาคนงาน จำนวน ๓๗ คน มาปฏิบัติงานรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี (ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗)
5 July, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้าบริเวณซอยเทพสตรี 2
2 July, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ไป-กลับ
2 July, 2024