เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาลิงในเขตบริเวณเมืองเก่า

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > ประชาสัมพันธ์ > พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาลิงในเขตบริเวณเมืองเก่า

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาลิงในเขตบริเวณเมืองเก่า ระหว่าง นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายปรัชญา เปปะตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และ นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ณ บริเวณพระปรางค์สามยอด ตามที่จังหวัดลพบุรีประสบปัญหาเรื่องลิงรบกวน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาลิงในเขตบริเวณเมืองเก่าลพบุรี ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการปัญหาลิงในจังหวัดลพบุรีอย่างยั่งยืน โดยมีวิสัยทัศน์ “ประชาชนสุขใจ ลิงปลอดภัย อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน” ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในระดับจังหวัด ตามมาตรการระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ซึ่งตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 กำหนดให้ “ลิง เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง” โดยมีกฎหมายเฉพาะ และวิธีดำเนินการเกี่ยวกับลิงที่เป็นการเฉพาะตามกฎหมาย ดังนั้น เพื่อปลดล็อคอุปสรรคดังกล่าวและสามารถเคลื่อนย้ายลิงเข้าสู่สถานอนุบาลลิงได้ จึงได้เกิดความร่วมมือของทั้ง 3 ฝ่าย ได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จังหวัดลพบุรี และเทศบาลเมืองลพบุรี ในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาลิงในเขตบริเวณเมืองเก่า ด้านการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาลิง โดยเทศบาลเมืองลพบุรีจะจับลิงในเขตเมืองเก่าที่ทำหมันแล้ว นำมาดูแลรักษาที่สถานอนุบาลลิง และกรมอุทยานฯ จะมอบอำนาจการจับลิง และดูแลรักษาลิงในสถานอนุบาลลิง ให้เทศบาลเมืองลพบุรี รวมทั้งสนับสนุนให้มีการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 2 ด้านวิชาการ ทุกฝ่ายจะร่วมมือกันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการจับลิง การดูแลรักษาลิง และการจัดการสุขภาพและสวัสดิการลิงในสถานอนุบาลลิง 3 ด้านงบประมาณ ทุกฝ่ายจะร่วมมือกันในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ โดยกรมอุทยานฯ จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณ เพื่อปรับปรุงกรง/คอก ที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 1 (นครนายก) เพื่อเตรียมการรองรับการเคลื่อนย้ายลิงจากสถานอนุบาลลิง 4 ด้านการประสานงาน ทุกฝ่ายจัดจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน

ข่าวล่าสุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดหาคนงาน จำนวน 37 คน มาปฏิบัติงานรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี (ประจำเดือน มีนาคม 2567)
7 April, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (สารส้มขุ่นเม็ด จำนวน 36 ตัน)
7 April, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นชั้นล่าง อาคาร 5 ของโรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี
7 April, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงผนังกั้นห้องน้ำชั้นล่าง ระหว่างอาคาร 1 และอาคาร 3 ของ โรงเรียนเทศบาล 1 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี
7 April, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดหาคนงาน จำนวน 37 คน มาปฏิบัติงานรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
7 April, 2024