เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ได้รับการเลือกสรรเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > ประชาสัมพันธ์ > นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ได้รับการเลือกสรรเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ได้รับการเลือกสรรเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยคนใหม่ หลังจากที่ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยคนเดิมครบวาระการดำรงตำแหน่งลง 9 มีนาคม 2567 และมีการคัดเลือกคณะกรรมการฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดใหม่แทนคณะกรรมการฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดเดิม

ข่าวล่าสุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดหาคนงาน จำนวน 37 คน มาปฏิบัติงานรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี (ประจำเดือน มีนาคม 2567)
7 April, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (สารส้มขุ่นเม็ด จำนวน 36 ตัน)
7 April, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นชั้นล่าง อาคาร 5 ของโรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี
7 April, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงผนังกั้นห้องน้ำชั้นล่าง ระหว่างอาคาร 1 และอาคาร 3 ของ โรงเรียนเทศบาล 1 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี
7 April, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดหาคนงาน จำนวน 37 คน มาปฏิบัติงานรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
7 April, 2024