เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

พิธีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาลลูกศร อัญเชิญเจ้าพ่อเจ้าแม่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาลลูกศร

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > ประชาสัมพันธ์ > พิธีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาลลูกศร อัญเชิญเจ้าพ่อเจ้าแม่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาลลูกศร

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2567 นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานพิธีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาลลูกศร อัญเชิญเจ้าพ่อเจ้าแม่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาลลูกศร ประทับเกี้ยวออกแห่ให้ประชาชนชาวลพบุรี ซึ่งมี นายสิทธิชัย หล่อประสงค์สุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ลพบุรี เขต 1 นายอนุสรณ์ อัศวสงคราม รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นตัวแทน นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เข้าร่วมพิธี มีขบวนประกอบด้วยมังกรทอง สิงโตทอง เจ้าแม่กวนอิม ขบวน 7 นางฟ้า ขบวนหนูน้อยหาบกระเช้า ขบวนโป๊ยเซียน ขบวนฟ้อนรำพัด และคณะล่อโก้ว แห่ไปรอบ ๆ ตัวเมืองลพบุรี

ข่าวล่าสุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแบบแขวนพร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ ตัว
10 July, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชิดเครือข่าย) แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
10 July, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดหาคนงาน จำนวน ๓๗ คน มาปฏิบัติงานรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี (ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗)
5 July, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้าบริเวณซอยเทพสตรี 2
2 July, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ไป-กลับ
2 July, 2024