เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

เปิดการแสดงสิงโตและมังกรทอง ณ สนามโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > ประชาสัมพันธ์ > เปิดการแสดงสิงโตและมังกรทอง ณ สนามโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 นายสิทธิชัย หล่อประสงค์สุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการแสดงสิงโตและมังกรทอง ณ สนามโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการการจัดงานแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ศาลลูกศรลพบุรี คณะกรรมการศาลลูกศรลพบุรี ประจำปี 2567 คณะพ่อค้าและประชาชนชาวเมืองลพบุรี ร่วมชมการแสดงโชว์สิงโต มังกรทอง โดย นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี มอบให้ นายอนุสรณ์ อัศวสงคราม รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ร่วมพิธีและชมการแสดงโชว์สิงโต มังกรทอง โดยมีการแสดงเชิดสิงโตขึ้นแท่นดอกเหมย การแสดงผาดโผนต่อตัวกึ่งกายกรรม การแสดงมังกรทองคะนองเดช รอดธารน้ำตก ขึ้นเสาพ่นไฟ โดยมังกรทองมีการประดับไฟฟ้าอย่างสวยงาม

ข่าวล่าสุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแบบแขวนพร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ ตัว
10 July, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชิดเครือข่าย) แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
10 July, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดหาคนงาน จำนวน ๓๗ คน มาปฏิบัติงานรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี (ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗)
5 July, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้าบริเวณซอยเทพสตรี 2
2 July, 2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ไป-กลับ
2 July, 2024