เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

ลงพื้นที่ตรวจสอบและบำรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > ประชาสัมพันธ์ > ลงพื้นที่ตรวจสอบและบำรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี

นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้า สำนักช่าง เทศบาลเมืองลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบและบำรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี เพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี รวมทั้งประชานทั่วไป และเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนน และพื้นที่สาธารณะภายในชุมชนมีแสงสว่างอย่างเพียงพอ ซึ่งในครั้งนี้เป็นการซ่อม เปลี่ยน ปรับปรุง และบำรุงรักษา ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ และไฟฟ้าส่องถนนให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้รถใช้ถนนได้อย่างปลอดภัย จึงได้ให้เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้า สำนักช่างเทศบาลเมืองลพบุรี ดำเนินการตรวจเช็ค และบำรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ทั้งการเปลี่ยนโคมไฟ เปลี่ยนหลอดไฟ และการแก้ไขระบบวงจรไฟฟ้า โดยเจ้าหน้าที่งานไฟฟ้า สำนักช่างเทศบาลเมืองลพบุรี ต้องใช้รถกระเช้าเพื่อขึ้นไปดำเนินการแก้ไข ทั้งนี้เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้า สำนักช่างเทศบาลเมืองลพบุรี ต้องขออภัยผู้ใช้รถใช้ถนนหากไม่ได้รับความสะดวกสบายในขณะที่กำลังปฏิบัติงานอยู่