เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

เทศบาลเมืองลพบุรี จัดประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลพบุรี และมอบนโยบายสร้างวัฒนธรรมการไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลเมืองลพบุรี จัดประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลพบุรี และมอบนโยบายประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส เทศบาลเมืองลพบุรีใสสะอาด 2566” และ “งดรับ  งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566