เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

นโยบายไม่รับของขวัญ

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร