เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

3.รายงานการประชุมสภา

รายงานการประชุมสภา

รายงานการประชุมสภา ประจำปี 2565

รายงานการประชุมสภา ประจำปี 2562

รายงานการประชุมสภา ประจำปี 2561