เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

44.มาตราการส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตราการส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง